Zaměření společnosti

Hlavním oborem činnosti společnosti SEAL, s.r.o. je vývoj internetových a intranetových databázových aplikací určených pro komunikaci mezi množstvím vzdálených uživatelů a centrem (vstup dat, jejich verifikace, prohlížení). Aplikace jsou vyvíjeny na míru dle požadavků zákazníka a odpovídají požadavkům na spolehlivost i uživatelskou přívětivost.

Tyto aplikace umožňují přístup uživatelů i ze vzdálených míst (typicky detašovaná nebo územní pracoviště, uživatelé rozptýlení po obcích) bez zvláštního programového vybavení, pouze s pomocí připojení k Internetu a www prohlížeče. Systém autorizace umožňuje přidělit uživatelům příslušná práva, takže lze rozlišit, kdo má oprávnění data vkládat, kdo editovat, kdo jen prohlížet, a to na různých úrovních včetně územního rozlišení.  

Specifickým případem těchto aplikací jsou www stránky, jejichž obsah je spravován pomocí publikačního systému. To umožňuje rychlou aktualizaci obsahu přímo uživateli, zveřejňování aktualit, zápisů a pod. Stránky využívající publikační systém mají samozřejmě i jiné očekávané funkce - diskuzní fóra, ankety, fotogalerie, download souborů a mnohé jiné.  

Zákazníky společnosti jsou především orgány veřejné správy, ministerstva a jejich příspěvkové organizace, krajské úřady, v neposlední řadě také města resp. městské části, obce a jejich svazky. Mimo veřejnou správu pak neziskové organizace, ale i obchodní společnosti.  

S orientací na sektor veřejné správy souvisí i využívání systému územní identifikace (též prostorové identifikace) v aplikacích - jde o využívání celostátně platných číselníků územních jednotek (krajů, okresů, obcí, katastrálních území, částí obcí, základních sídelních jednotek) a databází adres. Využití systému územní identifikace zajišťuje jednak vstup korektní adresy nebo územní příslušnosti, jednak umožňuje pomocí kódů provázat data z různých zdrojů.  

Pro naše zákazníky zabezpečujeme také související služby, tj. hosting aplikací na serveru umístěném na páteřní síti, technickou podporu uživatelům, ale také zpracování dat (ať již určených pro zveřejnění na Internetu, nebo sebraných přes naše aplikace) a spolupráci při správě obsahu.

Mimo zakázkových prací tvoří významnou část naší činnosti i vlastní projekty společnosti, zaměřené zejména na cestovní ruch a publikování rozsáhlých databází. Portál Ubytování online umožňuje vyhledat a rezervovat si pokoje v hotelích a penzionech po celé ČR, portál Královská města zase upozorňuje na zajímavosti historických královských měst Koruny české a přináší množství autorských fotografií. Na adrese www.uir.cz najdete kompletní Územně identifikační registr publikovaný MPSV, s pokročilým hledáním a zobrazováním polohy objektů v mapě. Stránky o iniciativě LEADER zase shromažďují informace o místních akčních skupinách v ČR.