Weby (nejen) pro veřejnou správu

Společnost Seal se s nabídkou technologie publikačních systémů zaměřuje na veřejnou správu, tedy především obecní a městské úřady, sdružení obcí, ale i centrální úřady a instituce, a dále na neziskové organizace. Umíme ale i standardní web pro komerční sféru.

Společnost Seal se s nabídkou technologie publikačních systémů zaměřuje na veřejnou správu, tedy především obecní a městské úřady, sdružení obcí, ale i centrální úřady a instituce.

Protože pro tento segment pracujeme už dlouho, líp odhadneme, co uživatelé potřebují. Tvorba webů pro tyto zákazníky má také určitá specifika, jedním z nich je například potřeba přihlížet k zákonu 106/99 o svobodném přístupu k informacím, ale také specifická terminologie a podobně. Snažíme se, aby tyto weby nepůsobily jen jako suché úřední informování, ale i obsahovaly něco, co obec přiblíží návštěvníkům, fungovaly i jako podpora cestovního ruchu, propagace regionu a pod.

Weby obcí jsou ukázkový příklad toho, že je taková technologie potřeba - neustálé obměny aktuálních informací, potřeba zveřejňovat množství dokumentů, udržovat pozornost lidí. Ale určitě to využijí i rozumně velké firmy - pokud chtějí pravidelně informovat o novinkách, nebo na svoje stránky přitáhnout lidi tím, že budou zveřejňovat co nového v oboru, je to pro ně výhodné, stejně jako možnost propojit to s nějakým katalogem výrobků, telefonním seznamem a dalšími aplikacemi na zakázku.