Webové databázové aplikace pro MAS

Všechny tři typy aplikací, které společnost SEAL, s.r.o. nabízí - publikační systém, databázové a mapové aplikace - spolu mohou vzájemně komunikovat, být použity společně v rámci jednoho webu, a mohou tak dát Vaší webové prezentaci nový rozměr.

Dovolujeme si Vám touto cestou nabídnout vylepšení funkcionality www stránek Vaší MAS formou rozšíření stávajících stránek o mapovou část a publikační systém, jehož pomocí budete obsah snadno spravovat sami. Můžeme nabídnout vytvoření kompletních www stránek a zajištění jejich provozu, rádi ale navážeme spolupráci s Vaším stávajícím webmasterem a nové funkce pouze napojíme na fungující web.

Mapová aplikace pro MAS

Mapová aplikace umožňuje zobrazit na www stránkách územní vymezení MAS (určené výčtem obcí), na podkladu standardní Google mapy nebo mapy od Seznam.cz. Do tohoto rámce je pak možné vkládat polohu dalších objektů - např. místních služeb, turisticky nebo památkově významných objektů. K jednotlivým objektům lze připojovat fotografie a popisy. Správa obsahu mapy je zcela ve Vašich rukou - autorizovaní uživatelé mohou přidávat jednotlivé objekty vyznačením jejich polohy v mapě, stejně tak k objektům doplňovat fotografie a popisy. Stejně jednoduše je nově možné i vymezovat území MAS - díky napojení na datovou základnu Územně identifikačního registru se automaticky aktualizují základní informace o jednotlivých obcích, díky zpřístupnění hranic obcí z Registru územní identifikace (RÚIAN) se nové vymezení okamžitě projeví  i v mapě. Mapovou aplikaci jsme vyvinuli (s využitím programového rozhraní Google Maps a Mapy.cz) přímo v naší firmě, takže jí můžeme dál uzpůsobovat konkrétním potřebám, doplňovat specifické funkce nebo zapojovat jednotlivé komponenty do širších projektů.

Publikační systém

Webové stránky s publikačním systémem umožňují snadnou aktualizaci obsahu přímo v prostředí www prohlížeče, bez potřeby speciálních znalostí (programování, html kód). Jsou vhodné tam, kde se předpokládá časté doplňování obsahu webu, protože umožňují, aby informace do stránek přidával přímo pracovník MAS bez potřeby komunikace se specialistou (webmasterem). Publikační systém zapojíme do designu podle Vašeho výběru (buď z hotových šablon se zapracováním loga MAS, nebo se zakázkovým vytvořením designu; možné je i převzetí existujícího fungujícího designu). Můžete měnit strukturu menu, rozšiřovat web o další moduly, vkládat do textu obrázky a odkazy, přikládat soubory. Zároveň zajistíme technickou podporu a garantujeme bezplatné aktualizace pro celou dobu provozu.

Zakázková tvorba webových databázových aplikací

Tam, kde nestačí využít a uzpůsobit typové tabulkové aplikace určené pro pomoc při standardizaci MAS, nabízíme naše programátorské kapacity pro vytvoření zakázkových aplikací podle Vašich požadavků. Aplikace mohou sloužit pro sběr údajů nebo žádostí, vyhledávat v rozsáhlých databázích a zobrazovat jejich obsah návštěvníkům webu, ale i umožnovat vzájemnou komunikaci mezi návštěvníky, např. formou bezplatné inzerce nebo zveřejňování pozvánek na akce.

Naše databázové aplikace dobře znáte - jejich pomocí probíhal sběr žádostí o dotace z Programu obnovy venkova v letech 1997-2006, dodnes jsou využívány pro POV Jihočeského a Pardubického kraje. Členové Spolku pro obnovu venkova znají aplikaci pro hlasování per rollam, školy obnovy venkova zase přehled škol na webu EBFLE. V letech 2004-2006 jsme připravili dodnes funkční přehled MAS na adrese www.leaderplus.cz, naši programátoři dokončují databázi MAS pro Národní síť MAS. V roce 2013 byla vytvořena nová verze webu pro projekt spolupráce Venkovská tržnice, kterého se účastní 12 MASek.