Venkovská tržnice

Venkovská tržnice je společným projektem dvanácti venkovských regionů - místních akčních skupin z různých částí Čech a Vysočiny. Zásadní inovaci webového portálu, spuštěnou v dubnu 2013, připravovala naše společnost. K tvorbě byl využit stávající design, všechny funkce ale byly zásadně upraveny a doplněno mnoho nových. Portál tak disponuje katalogem firem a neziskoých organizací, modulem pro bezplatnou soukromou inzerci, kalendářem akcí, do kterého mohou vkládat akce i lidé z regionů, ale také e-shopem, kde se budou nabízet místní výrobky. Web využívá publikační systém Publicity, do jehož administrace bylo začleněno i ovládání ostatních modulů. V portálu byly využity i funkce mapové aplikace - mapy zobrazují jednak polohu subjektů a akcí, jednak s využitím hranic obcí z registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) vykreslují území partnerských regionů. Pro autorizované uživatele je k dispozici také modul regionálních statistik, který využívá data Českého statistického úřadu (z městské statistiky i ze Sčítání lidu) a zobrazuje je v mapě v online režimu. Tyto funkce jsou připraveny za využití prostorových funkcí MS SQL Serveru (Spatial Data).http://venkovskatrznice.eu

 

venkovska-trznice