Tabulkové aplikace pro MAS Labské skály

MAS Labské skály je jedním z intenzivních uživatelů sady tabulkových aplikací vyvinutých pro pokrytí potřeb místních akčních skupin. Jednotlivé tabulkové aplikace jsou Územní vymezení MAS, Seznam členů MAS, Přehled osob v orgánech a Projekty MAS. Všechny aplikace jsou napojeny na přehledovou mapu MAS. Tyto aplikace je možné rychle zprovoznit, přizpůsobit jejich vzhled a napojit na web MAS (i web vytvořený jiným dodavatelem). Provoz je zajištěn na společné platformě na serveru spol. SEAL.

MAS Labské skály se do programu zapojila mezi prvními a sdílením svých zkušeností významně pomohla rozvoji funkcí aplikací.

Tabulkové aplikace (Tab4MAS) využívají i další MAS:

Územní vymezení MAS

MAS Svitava

MAS Chrudimsko

MAS Mezilesí

 

Členové MAS

MAS Svitava

MAS Mezilesí

MAS Chrudimsko

 

Orgány MAS

MAS Svitava

MAS Mezilesí

 

Projekty

MAS Svitava

Labské skály

České středohoří

Podralsko

MAS Partnerství Moštěnka

MAS Moravská brána

Tabulkové aplikace pro MAS - ukázka z MAS Labské skály