Svaz měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí ČR je nevládní organizace, která sdružuje téměř 2.500 obcí z celé České republiky a je tak významným partnerem veřejné správy při přípravě zákonů týkajících se činnosti samospráv. SEAL, s.r.o. spravuje www stránky Svazu od r. 2001, jde o jeden z nejnavštěvovanějších webů na našem serveru. Stránky byly připraveny ve spolupráci se Schneedorfer Technologies, využívají publikační systém Avista a mnoho zakázkových uzpůsobení. Na podobném technickém principu fungují i další weby vytvářené a provozované pro SMO: e-learningový systém Vzdělaný zastupitel a stránky projektu Partnerská města, které umožňují obcím hledat zahraniční partnery pro twinning.

 

http://www.smocr.cz/

http://www.vzdelanyzastupitel.cz/

http://www.partnerskamesta.cz/

Otisk obrazovky webu Svazu měst a obcí