Správa obsahu, redakční činnosti

Nezanedbatelnou součástí našich činností při tvorbě a správě webů byla vždy i správa jejich obsahu.

Nezanedbatelnou součástí našich činností při tvorbě a správě webů byla vždy i správa jejich obsahu, ať už se projevovala jako zpracování tabulkových dat, převod obsahu ze stávajícího webu, pořizování fotografi í nebo i přímá tvorba textů.

Velkou část těchto činností provádíme na webech, které jsou vlastními projekty společnosti Seal a neslouží k přímé tvorbě zisku - mnoho z Vás například zná lokálně patriotický web Vinohrady.cz. Od roku 2010 pracujeme na projektu Královská města, který mapuje historická královská města nejen z hlediska podpory cestovního ruchu.

Co tedy můžeme nabídnout v oblasti správy obsahu?

  • redakci i tvorbu textů
  • zpracování dat
  • pořizování, kontroly, automatizované kontroly proti číselníkům ÚIR (včetně validace adres)
  • překlady do němčiny, angličtiny, ruštiny od profesionálů za ceny nižší než od agentur
  • fotografickou dokumentaci i pořízení ilustračních fotografií
  • ve spolupráci s externisty vytvoření panoramatických virtuálních prohlídek ve vysokém rozlišení.