Spolek pro obnovu venkova

Webové stránky Spolku pro obnovu venkova ČR jsou v provozu od roku 2006 a využívají publikační systém Publicity, datově napojený na SQL Server. Systém umožňuje definovat různé rozsahy práv pro jednotlivé redaktory, takže je možné, aby jednotliví členové vkládali zprávy jen do vybraných rubrik (např. krajská organizace má vlastní rubriku). Spolek využívá své stránky ke zveřejňování zpráv o akcích, které pořádá nebo jichž se aktivně účastní (Konference Venkov, soutěž Vesnice roku, setkání Škol obnovy venkova a další), vyvěšuje se zde elektronická verze Zpravodaje venkova a také informace týkající se chodu Spolku - termíny a programy schůzí, zápisy z nich, volby předsednictva a další.

Kromě publikačního systému stránky obsahují řadu vylepšení, například hlasování členů a příznivců Spolku. To obsahuje možnost obeslat mailem vybranou skupinu (předsednictvo nebo všechny členy), jednotliví uživatelé pak mohou hlasovat přímo odkliknutím své volby v e-mailu nebo vstoupit na stránku s hlasováním a hlasovat tam. V sekci Obnova rodiny je také v provozu diskuzní fórum, na němž se v pravidelných časech tříbí názory pracovní skupiny zaměřené na tuto problematiku. Pro jednorázové akce Spolku byly připravovány další databázové aplikace, např. průzkum k rušení stavebních úřadů v malých obcích, petiční akce k záchraně venkova a pod.

 

http://www.spov.org/

Otisk obrazovky webu Spolku pro obnovu venkova