Regionální statistiky

Regionální statistiky

V rámci projektu Venkovská tržnice jsme vyvinuli další typ mapové aplikace, která umožňuje přes webové rozhraní zobrazit kartogramy. Kartogramy se zobrazují na podkladu Google Maps a jsou určeny pro interpretaci ukazatelů za obce a za regiony. Podrobnější informace obsahuje přiložená prezentace (PDF).