Projekty MAS (MAS České středohoří)

MAS České středohoří využívá typovou aplikaci pro zobrazení seznamu projektů, které byly prostřednictvím MAS dotovány z Programu rozvoje venkova v období 2007-2013. Vzhled aplikace byl uzpůsoben tak, aby navazoval na vlastní stránky MAS, a ve spolupráci s webmasterem MAS byl zapojen do webu, přestože je provozován na hostingu spol. SEAL. Z dat SZIF resp. Národní sítě MAS byla připravena relevantní data - informace o projektech, jejich nositelích a výši poskytnuté dotace. Pracovníci MAS poté již přes rozhraní aplikace doplnili další údaje - podrobnější popisy projektů, fotografie a také jejich lokalizaci, která umožňuje zobrazit projekty v přehledové mapce. Kromě přehledové mapky jsou k dispozici také kartogramy znázorňující počty projektů a poskytnuté dotace po jednotlivých obcích, a grafy (časové řady, objem po jednotlivých fichích atd.).

Pracovníci MAS České středohoří se významně podíleli na zpřesnění funkcí této aplikace tím, že jako jedni z prvních beze zbytku naplňovali datovou základnu a využívali výstupy aplikace. Děkujeme!

http://tab.mascs.cz/projekty.aspx

Aplikaci Projekty MAS využívají i další MAS:

MAS Svitava

Labské skály

Podralsko

MAS Partnerství Moštěnka

MAS Moravská brána

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

MAS Na cestě k prosperitě

Projekty MAS České středohoří - výběrový dialog a přehled projektů