Přehled projektů financovaných prostřednictvím MAS

Jedna z nejžádanějších webových tabulkových aplikací pro MAS - používá jí už více než deset MASek! Je určená k prezentaci projektů, které byly financovány z PRV prostřednictvím MAS, umožňuje ale i zobrazit projekty spolupráce, do nichž se MAS zapojila. Rychlé zprovoznění, snadné zapojení do stávajících www stránek.

Aplikace zobrazí tabulkový přehled projektů s možností třídění, filtrování, zobrazení detailních informací o projektu. Ke každému projektu je k dispozici fotogalerie, propojení na mapu (v případě, že MAS nemá mapovou aplikaci, zobrazí se minimapa), možnost přidat soubory ke stažení. Tabulka projektů obsahuje tyto položky: název, popis (formátovaný text), nositel (jméno a v detailu kontaktní údaje), obec, celková částka, dotace z MAS, URL. Zobrazení je možné ve formě tabulkového přehledu projektů s vyhledáváním a tříděním, po kliknutí se zobrazí detail projektu s úvodní fotkou a minimapou a odkaz na fotogalerii.

Přehled projektů má další varianty: kromě projektů financovaných z PRV je možné vypsat seznam projektů, které realizovala sama MAS (projekty spolupráce, projekty financované z jiných zdrojů) nebo seznam projektových záměrů. Ty se na webu zobrazují v redukované podobě, tj. bez nositelů a částek, přihlášený uživatel však může pracovat i s těmito údaji.

Cena aplikace je 6.000 Kč + DPH 21%, tj. 7.260 Kč včetně DPH.

 

Projekty spolupráce

Jednoduchá doplňková aplikace, která podobným způsobem zobrazí na webu i projekty spolupráce, do nichž je MAS zapojena. Samostatně jí lze objednat za 3.000 Kč + DPH, při současném zapojení projektů je cena 2.000 Kč + DPH.

 

Monitoring a evaluace projektů

Na aplikaci Přehled projektů navazuje její modifikace, určená pro prezentaci výsledků projektů. Viz samostatný text Monitoring a evaluace projektů.

 

Přehled projektů používají:

MAS Labské skály - http://tab.maslabskeskaly.cz/projekty.aspx

MAS Podralsko - http://tab-podralsko.isu.cz/projekty.aspx

MAS Sdružení Růže - http://tab-sdruzeniruze.isu.cz/Projekty.aspx

MAS Partnerství Moštěnka - http://tab.mas-mostenka.cz/projekty.aspx

MAS Moravská brána - http://tab.mas-moravskabrana.cz/projekty.aspx

MAS České středohoří - http://tab.mascs.cz/projekty.aspx

MAS Sdružení Západní Krušnohoří - http://maskaszk.seal.cz/projekty.aspx

MAS Na cestě k prosperitě - http://tab.masnaceste.cz/projekty.aspx

MAS Svitava (v rámci webu) - http://tab.massvitava.cz/projekty.aspx

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - http://kyjovske-slovacko.seal.cz/projekty.aspx