Přehled modulů pro naplnění standardů MAS

Přehled modulů pro naplnění standardů MAS

Na základě zkušeností získaných při tvorbě webových stránek pro několik MAS jsme připravili sadu typových databázových aplikací, které mohou MAS okamžitě využít. Zde jsou podrobněji popsány.

Územní vymezení MAS

Na základě seznamu obcí tvořících území MAS umožňuje zobrazení  území MAS v interaktivní mapě s prokliknutím na detail obce. Ten kromě základních identifikačních údajů obce může zobrazit i popis obce a fotogalerii a také atributové údaje obsažené v celostátních evidencích (počty obyvatel, výměry, hustoty, počty obyvatel v produktivním věku a pod.) a kontaktní údaje obecních úřadů včetně odkazů na jejich www stránky.

Členové MAS

Seznam členů MAS, který umožňuje třídění podle vybraných sloupečků, výběr podle sektoru, vyhledávání člena podle názvu a také lokalizaci jeho sídla. Díky té je pak možné zobrazit všechny členy i v interaktivní mapce. Variantně lze určit, které kontakty na členy MAS se mají zobrazovat  veřejně.

Personální obsazení orgánů MAS

Umožňuje přehledně zobrazit jména osob angažovaných v orgánech (výbor, rada, kontrolní komise, výběrová komise), volitelně zobrazit kontakty na tyto osoby, obec, ze které pocházejí, a organizaci, kterou zastupují. Hlavní funkce: a) vypsat kaskádovitě seznam orgánů a jejich členů - jméno, funkce, kontakt b) vypsat všechny osoby za vybraný orgán (např. při volání z menu) c) seznam všech osob v abecedním pořadí, u každého jeho funkce.

Přehled projektů

Zobrazí tabulkový přehled projektů s možností třídění, filtrování, zobrazení detailních informací o projektu. Ke každému projektu je k dispozici fotogalerie, propojení na mapu (v případě, že MAS nemá mapovou aplikaci, zobrazí se minimapa), možnost přidat soubory ke stažení. Tabulka projektů obsahuje tyto položky: název, popis (formátovaný text), nositel (jméno a v detailu kontaktní údaje), obec, celková částka, dotace z MAS, URL. Zobrazení je možné ve formě tabulkového přehledu projektů s vyhledáváním a tříděním, po kliknutí se zobrazí detail projektu s úvodní fotkou a minimapou a odkaz na fotogalerii.

Přehled projektů má další varianty: kromě projektů financovaných z PRV je možné vypsat seznam projektů, které realizovala sama MAS (projekty spolupráce, projekty financované z jiných zdrojů) nebo seznam projektových záměrů. Ty se na webu zobrazují v redukované podobě, tj. bez nositelů a částek, přihlášený uživatel však může pracovat i s těmito údaji.

Přehled služeb v regionu

Aplikace je určena k propagaci vybraných služeb na území MAS, umožní zobrazit přehled poskytovatelů služeb, vyhledávat v něm, filtrovat podle kategorií. Volitelně je možné napojení katalogu výrobků (s popisy, fotkami) a propojení do mapy.

Tipy:

  • ke každému poskytovateli služeb je možné vložit kontaktní údaje, fotografii, odkaz.
  • členění do kategorií umožňuje zobrazit z menu webu i jednotlivé kategorie. 
  • poskytované služby je možné zobrazit i formou ikonek u seznamu.

Kalendář akcí

Kalendář akcí je určen pro veřejnost (nejde o termínový kalendář schůzí, ten je součástí kanceláře MAS). Nemusí obsahovat jen akce pořádané MAS, ale cokoliv, co se děje na území MAS nebo v okolí. Kromě zobrazení nejbližších akcí umožní i zobrazení akcí ve vybraném termínu nebo v dané obci. Aplikace může variantně umožnit i vkládání akcí zvenčí, ty ale musí potvrdit správce (případně může být funkce omezena na  seznam autorizovaných uživatelů). U akcí lze vyznačit i typ, podle toho se pak mohou zobrazovat barevně/ikonkami odlišené. U každé akce je možné vytvořit propojení do mapy pro zobrazení místa konání akce.

Rozesílání novinek zájemcům

Návštěvníci webu mají možnost přidat/odebrat svůj mail do rozesílacího seznamu přes www rozhraní. Mohou se přihlásit se k odběru aktualit, událostí v kalendáři nebo newsletteru. Podle seznamu se pravidelně automatizovaně rozesílá vyžádaný obsah - odkazy na konkrétní zprávy v rámci webu. Touto cestou je možné informovat zájemce o novinkách na webu, o nově vyhlašovaných dotacích nebo o akcích pořádaných MAS. Rozesílání mailů je nastaveno tak, aby pokud možno nebylo označeno za nevyžádanou poštu (maily se posílají jednotlivě, v daných intervalech, s korektní hlavičkou mailu atd.).

Další ukázky modulů

Detail projektu Svitava.png

Detail projektu Svitava.png
Detail projektu.png

Detail projektu.png
Graf projekty Svitava 2.png

Graf projekty Svitava 2.png
Graf projekty Svitava.png

Graf projekty Svitava.png
Kartogram projekty Labské skály.png

Kartogram projekty Labské skály.png
Kartogram projekty Svitava.png

Kartogram projekty Svitava.png
Mapa členů Chrudimsko.png

Mapa členů Chrudimsko.png
Mapa členů Mezilesí s detailem člena.png

Mapa členů Mezilesí s detailem člena.png
Mapa členů Mezilesí s detailem.png

Mapa členů Mezilesí s detailem.png
Mapa členů Mezilesí.png

Mapa členů Mezilesí.png
Mapa projekty Středohoří s detailem.png

Mapa projekty Středohoří s detailem.png
Mapa projekty Středohoří.png

Mapa projekty Středohoří.png
Obsazení orgánů Mezilesí.png

Obsazení orgánů Mezilesí.png
Obsazení orgánů Svitava.png

Obsazení orgánů Svitava.png
Obsazení orgánů.png

Obsazení orgánů.png
Projekty labské skály.png

Projekty labské skály.png
Projekty Moravská brána.png

Projekty Moravská brána.png
Projekty Moštěnka.png

Projekty Moštěnka.png
Projekty Podralsko.png

Projekty Podralsko.png
Přehled projektů Svitava.png

Přehled projektů Svitava.png
Seznam členů Chrudimsko.png

Seznam členů Chrudimsko.png
Seznam členů Mezilesí.png

Seznam členů Mezilesí.png
Seznam členů Svitava.png

Seznam členů Svitava.png
Seznam členů.png

Seznam členů.png
Turistická Mapa Chrudimsko.png

Turistická Mapa Chrudimsko.png