POV Pardubického kraje

Podobně jako POV Jihočeského kraje, také Program obnovy venkova pro Pardubický kraj vycházel ze stejnojmenné aplikace vytvářené do roku 2006 pro Ministerstvo pro místní rozvoj. V současné době je již v provozu novější verze, postavená na technologiích .NET a využívající SQL server. Aplikace umožňuje žadatelům o dotace - obcím a svazkům obcí - vkládat online žádosti, provádí kontrolu úplnosti a správnosti vyplňovaných údajů a umožňuje tisk dokončené žádosti. Žádosti je možné zadávat celkem v devíti dotačních titulech, jejich formuláře se každoročně upravují podle změn v dotačním programu.

http://pov-pu.isu.cz/

POV Pardubického kraje