POV Jihočeského kraje

Aplikace POV-JC obsluhuje dotační titul Jihočeského kraje Program obnovy venkova. Jde o webovou databázovou aplikaci, která umožňuje vkládání žádostí o dotace ze strany obcí, zveřejňování výsledků dotačního řízení i vyhodnocování a kontrolu přidělených dotací. Aplikaci každoročně využívá několik set obcí Jihočeského kraje, sedmnáct administrátorů na úřadech obcí s rozšířenou pravomocí a správci na krajském úřadě Jihočeského kraje. Aplikaci pro Jihočeský kraj provozujeme od roku 2004, každoročně upravujeme podle změn pravidel dotačních titulů a poskytujeme technickou podporu uživatelům. Aplikace obsahuje modul pro výměnu dat se systémem GINIS (XML rozhraní), umožňuje tisk smluv uzavíraných s úspěšnými žadateli a další funkce potřebné pro provoz dotačního systému. Autorizovaní uživatelé se do aplikace přihlašují pomocí certifikátů, kromě přístupu do hodnocení žádostí mají k dispozici přehledy žadatelů a žádostí za poslední léta a také vymezení mikroregionů v Jihočeském kraji.

Aplikace je provozována na prostředcích krajského úřadu Jihočeského kraje. SEAL, s.r.o. zajišťuje její technickou podporu pomocí vzdáleného přístupu.

 

http://pov.kraj-jihocesky.gov.cz/

POV Jihočeského kraje - náhled aplikace