Pomoc místním akčním skupinám při naplňování standardů MAS

Místní akční skupiny, které se chtějí zapojit do programového období 2014-2020, musí prokázat splnění standardů daných metodikou Ministerstva zemědělství. Součástí standardů jsou i konkrétní požadavky na obsah webových stránek MAS. Nabízíme Vám možnost tyto požadavky snadno naplnit pomocí jednoduchých databázových aplikací, které umíme rychle zprovoznit, pomoci Vám s jejich naplněním daty a zapojit je do webu MAS tak, aby dobře navazovaly na stávající stránky.

Jak naplnit požadavky standardu?

Podle bodu 3.3.4.2. posledního známého znění standardu musí mít MAS internetové stránky, které obsahují minimálně tyto informace:

a) zřizovací dokumenty (stanovy, zakládací listina či statut) - lze naplnit bez pomoci našich aplikací, prostým zveřejněním dokumentu

b) aktuální seznam partnerů a zájmových skupin MAS - lze naplnit pomocí aplikace Členové MAS (obsahuje i příslušnost k zájmovým skupinám)

c) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osob, - lze naplnit bez pomoci našich aplikací, prostým zveřejněním požadovaných údajů

d) mapa územní působnost, - lze naplnit pomocí aplikace Územní vymezení MAS

e) výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS - lze naplnit bez pomoci našich aplikací, prostým zveřejněním dokumentu

f) seznam členů povinných orgánů (rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu) - lze naplnit pomocí aplikace Personální obsazení orgánů MAS.

 

Z čeho vybírat?

Na základě zkušeností získaných při tvorbě webových stránek pro několik MAS jsme připravili sadu typových databázových aplikací, které mohou MAS okamžitě využít. Jde o tyto moduly:

- územní vymezení MAS

- přehled členů MAS

- personální obsazení orgánů

- přehled projektů

- kalendář akcí

- rozesílání novinek zájemcům

- přehled služeb v regionu

- kancelář MAS (přehled členů s kontakty, přístup k vyhrazeným materiálům formou extranetu, newsletter, hlasování, termínový kalendář pro členy) - v přípravné fázi.

Každá z aplikací umožňuje po přihlášení autorizovaného uživatele editovat údaje - přidávat nové záznamy, měnit nebo mazat stávající, a také editovat číselníky (seznamy funkcí, kategorie objektů atd.). Znamená to, že MAS není závislá na součinnosti správce webu. Aplikace jsou podrobně popsány v samostantých článcích. Kromě toho máme k dispozici mapovou aplikaci, kterou je možné přizpůsobovat konkrétním požadavkům, a publikační systém, s jehož pomocí lze vytvořit kompletní web. Tyto komponenty jsou vyzkoušeny několika místními akčními skupinami - MAS Svitava, MAS Chrudimsko a MAS Mezilesí mají na těchto technologiích postaveny celé weby, další MAS (mezi jinými Podralsko, Labské skály, České Středohoří,  Krajina srdce) využívají modul Projekty.

 

Reference

kompletní weby:

MAS  Svitava

MAS  Chrudimsko

MAS Mezilesí

 

Projekty:

MAS Svitava

Labské  skály

České středohoří  

Podralsko

MAS  Partnerství Moštěnka

MAS  Moravská brána

MAS  Sdružení Růže

Přiložené soubory:
Prezentace ke standardizaci MAS.ppsx