Odpovědný zastupitel

Ve spolupráci se Schneedorfer Technologies jsme pro našeho tradičního zákazníka, Svaz měst a obcí ČR, připravili webový portál Odpovědný zastupitel. Ten navazuje na projekt Vzdělaný zastupitel z let 2012-13. Portál je určen všem zastupitelům obcí a městských částí v České republice. Slouží pro zvýšení jejich právního povědomí zejména v oblasti zákona o obcích a nového občanského zákona. Kromě výukových materiálů (které lze stáhnout i ve formě audio nahrávek) web obsahuje i plné změní důležitých zákonů a také testy, po jejichž úspěšném splnění mohou zastupitelé získat osvědčení a úředníci dokonce certifikát o absolvování školení. Portál využívá integrované registrace a přihlašování společné pro všechny weby SMO a napojené na interní systémy SMO. Pro portál zajišťujeme provoz na našem serveru a technickou podporu.

www.odpovednyzastupitel.cz

Portál Odpovědný zastupitel - náhled titulní stránky