Monitoring pozemkových úřadů

Pro Státní pozemkový úřad ČR (původně pro Ústřední pozemkový úřad Ministerstva zemědělství ČR) jsme vyvinuli a udržujeme rozsáhlou databázovou aplikaci zajišťující sledování finančních toků při financování pozemkových úprav. Úloha je provozována v datovém centru SPÚ a není přístupná veřejnosti. Aplikaci využívají jednak pracovníci ústředí Státního pozemkového úřadu, jednak krajské pozemkové úřady, a především 70 poboček pozemkových úřadů, které prostřednictvím aplikace zadávají své požadavky na úhradu prací spojených s pozemkovými úpravami.

Monitoring pozemkových úřadů