Monitoring a evaluace projektů MAS pro období 2014-2020

Nová webová aplikace určená místním akčním skupinám navazuje na aplikaci Přehled projektů, kterou jsme v roce 2014 zprovoznili celkem pro deset místních akčních skupin. Aplikace umožňuje sledovat projekty financované prostřednictvím MAS z PRV, IROP, OPZ, OPŽP, eventuálně i dalších zdrojů, vyhodnocovat plnění ukazatelů (indikátorů) za jednotlivé projekty i za MAS jako celek a také sledovat finanční plán.

Jádrem aplikace je seznam projektů, obsahující informace o projektech, jejich nositelích, výši investovaných částek a dotacích. K projektům je možné doplnit popisy, přesnou lokalizaci, ilustrační fotografie a připojit soubory ke stažení.

Ke každému projektu je dále možné přiřadit indikátory vybrané z Národního číselníku indikátorů. K indikátorům se zapisují plánované hodnoty za daný projekt (a následně i skutečně naplněné). Za celou MAS pak bude k dispozici přehled indikátorů včetně popisu a jejich (předpokládaných a skutečných) hodnot. Pro každý indikátor je možné zobrazit seznam projektů, které s ním pracují, a jejich podíl na jeho naplnění. Kromě zobrazení přehledu a detailů projektů a přehledu indikátorů aplikace obsahuje i další typy výstupů - agregované údaje po obcích, které lze zobrazit i formou kartogramu, nebo agregované údaje podle jednotlivých let, výzev a fichí s výstupy do grafů. Speciálním typem výstupu je Finanční plán. Pokud jsou projekty přesně lokalizovány, je možné zobrazit i přehledovou mapku jejich rozmístění v MAS.

Aplikace je primárně určena přihlášeným uživatelům. Možnost editovat, přidávat projekty a indikátory je vyhrazena správci aplikace (vybraný pracovník v MAS), je ale možné aplikaci upravit tak, aby jednotlivé projekty mohli editovat jejich nositelé s vlastními přihlašovacími údaji. V případě zájmu bude možné vybrané projekty (resp. vybrané údaje o nich) a sumace prezentovat i ve veřejném režimu (jako rozšíření webových stránek MAS).

Ve spolupráci s MAS Holicko, která měla jako jedna z prvních schválenou strategii a vyhlášené výzvy, dolaďujeme novou verzi aplikace, která reaguje na změny ve financování projektů v novém období (umožňuje vybrat, z jakého zdroje je projekt financován) i v pravidlech jejich hodnocení (výběr indikátorů z číselníku, milníky). Na základě požadavků manažerů dalších MAS jsme doplnili nové nadstavbové funkce - práci s parametry projektů (vlastními indikátory MAS mimo NČI), sledování termínů, sledování finančních alokací u jednotlivých zdrojů za celou MAS, za fiche a výzvy.

 

Technické podmínky

Aplikace je provozována na webovém serveru spol. SEAL, s.r.o., návštěvníkům webu MAS se ale bude jevit jako součást webových stránek - pro každou MAS individuálně upravujeme vzhled aplikace a umíme jí provozovat na adrese v rámci domény MAS. Aplikaci je možno také zapojit přímo do webu MAS formou iframe. Jsme připraveni spolupracovat s Vaším webmasterem a společně najít nejvhodnější řešení (převzetí stylů, zapojení do kódu, použití URL).

 

Dodací podmínky

Aplikace je nasazena v pilotním provozu u prvních MAS, dokončujeme výstupy. Zprovoznění aplikace pro jednotlivou MAS (na samostatné adrese, s vlastním vzhledem, naplnění číselníků, import dat projektů 2007-13) nabízíme za 9.600 Kč + DPH (tj. 11.616 Kč včetně DPH). Nadstavbové moduly jsou v cenách od 2.000 do 4.000 Kč + DPH (parametry, termínový kalendář, ex post hodnocení). Zajištění provozu na našem serveru a technickou podporu účtujeme ve výši 1.200 Kč ročně (1.452 Kč včetně DPH), jednotlivé nadstavbové moduly pak po 400 Kč ročně (484 Kč vč. DPH). V případě Vašeho zájmu vypracujeme písemnou nabídku, do níž je možné zapracovat i návrh na zakázkové úpravy aplikací.

 

Ukázka

http://masif.seal.cz

Ukázka aplikace Indikátory

 

Reference - verze pro data projektů období 2007-13:

MAS Frýdlantsko - http://masif.seal.cz/indikatory.aspx

MAS Podještědí - http://podjestedi.seal.cz/indikatory.aspx

MAS Podralsko - http://tab-podralsko.isu.cz/Indikatory.aspx

O.p.s. pro Český ráj - http://craj.seal.cz/Indikatory.aspx

MAS Šluknovsko - http://sluknovsko.seal.cz/Indikatory.aspx