Máte svá práva

Web postavený na platformě publikačního systému Publicity využívá možností systému jak v oblasti ovládacích prvků (automatické rozbalování menu a podkapitol), tak ve vizuálním členění obsahu. Návrh designu vytvořil p. Marek Tarnovský, pracovníci spol. SEAL zajistili jeho implementaci (CSS + javascript) a zapojení do publikačního systému. Web je obsahově velmi bohatý - popisuje, jak se má oběť trestného činu zachovat v různých situacích, obsahuje slovník základních pojmů a přehled použitých zkratek.

 Webové stránky: http://www.matesvaprava.cz

Máte svá práva