MAS Chrudimsko

Další z webů vytvořených pro místní akční skupinu působící v rámci programu LEADER Evropské unie. Ve webu se uplatňují specifické databázové aplikace připravované na míru pro MAS - seznam členů, přehled projektů a kalendář akcí. Ty jsou napojeny na mapu územního vymezení MAS, která je integrována do stránek.

http://www.maschrudimsko.cz