Mapa služeb

Především mikroregionům a obcím je určena aplikace, která umožňuje uživatelům i návštěvníkům www stránek obce pracovat s mapou znázorňující umístění různých služeb - přímo na webu, bez nutnosti kupovat drahá serverová řešení, bez potřeby stahovat do počítače aplikace nebo pluginy.

Technická pomoc k přípravě integrované strategie MAS

Společnost SEAL, s.r.o. zajišťuje technickou pomoc místním akčním skupinám při přípravě podkladů do integrovaných strategií území, které MAS realizují v souladu s výzvou MMR v rámci operačního programu Technická pomoc. Cílem je zjednodušit tvorbu grafů, kartogramů a datových tabulek z dat o členských obcích MAS, a to za pomoci webového portálu ISU.cz. Jde o robustní databázovou aplikaci, dostupnou pro pracovníky MASek, které se do projektu zapojí.

Více již nyní na http://www.isu.cz!

Mapové portály MAS Moštěnka a Moravská brána

Další možnost využití technologií mapových aplikací v kombinaci s využitím rozsáhlé databáze údajů o obcích.

Regionální statistiky

V rámci projektu Venkovská tržnice jsme vyvinuli další typ mapové aplikace, která umožňuje přes webové rozhraní zobrazit kartogramy. Kartogramy se zobrazují na podkladu Google Maps a jsou určeny pro interpretaci ukazatelů za obce a za regiony. Podrobnější informace obsahuje přiložená prezentace (PDF).