Jak web s publikačním systémem vzniká

Weby připravujeme zakázkově, to znamená, že se každému individuálně věnujeme - vybíráme potřebné moduly, pomáháme se stanovením struktury rubrik, děláme grafický návrh.

Programátor potom nastaví vše potřebné, případně udělá požadované úpravy, takže web předáváme provozuschopný, nikoliv stylem známým z komerčních instantních webů, kde se uživatel musí prokousat složitým procesem s desítkami nastavení.

Tam, kde je o to zájem, nabízíme i převody dat ze stávajících webů nebo i prvotní naplnění, tzn. redakci textů z dodaných podkladů, scanování, pořízení digitálních fotografií.

Po předání webu a zaškolení obsluhy je obvyklá zkušební lhůta, kdy odstraňujeme případné chyby (ty se ale odstraňují bezplatně po celou dobu provozu) a ještě jsme ochotni dělat bezplatně nějaké změny, např. úpravy menu, pokud zákazník zjistí, že pro některou plánovanou rubriku nemá náplň. Díky modularitě systému se dají doplňovat další funkce i po dokončení, ale u některých to znamená poměrně velký zásah do stránek, takže to může vyjít dráž, než když se zprovozní rovnou při tvorbě.