Jak se k nám nejlépe dostanete

Podrobný popis cesty do naší společnosti veřejnou dopravou, autem, pěšky, na kole.

  • veřejnou dopravou do stanice I.P.Pavlova (metro C, různé tramvaje), dále pěšky ulicí Lublaňskou 
  • veřejnou dopravou do stanice metra Náměstí Míru (metro A, různé tramvaje, bus 135), dále pěšky ulicemi Belgickou, Bruselskou a Koubkovou 
  • tramvají číslo 6, 11, 23 do stanice Bruselská, dále pěšky ulicí Bělehradskou a Koubkovou
  • autem od Brna: na druhém semaforu doprava (Rumunská), jednou rovně, jednou doprava (Bělehradská - tramvajové koleje), ostře doprava (Koubkova).
  • autem od centra/od Teplic: z magistrály uhnout vlevo do ulice Rumunské (první za I.P.Pavlova), dvakrát rovně, jednou doprava (Bělehradská - tramvajové koleje), ostře doprava (Koubkova). 
  • Po nalezení domu: zazvonit (stačí jednou krátce) u vrat na zvonek "SEAL".

Upozorňujeme na svízelnou situaci s parkováním v okolí - zóny placeného stání. Parkovat lze jen v ulicích Bělehradská, Tyršova, Wenzigova (u koleje Budeč), Ke Karlovu, Legerova, Bruselská. V Koubkově nově v úseku mezi Lublaňskou a Legerovou - smíšená zóna, automat je na nároží s Legerovou, tarif 30 Kč/hod). Viz mapka ZPS. Z toho důvodu doporučujeme preferovat pěší nebo veřejnou dopravu. Přijedete-li na kole, bude o něj postaráno.