ISÚ - portál technické podpory Integrovaných strategií území

Za účelem pomoci místním akčním skupinám (MAS)  při přípravě analytických podkladů jejich integrovaných strategií byl v roce 2014 zprovozněn portál ISÚ - integrované strategie území/Informační systém o území . Portál je určen MASkám, které do projektu vstoupily (výstupy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům).  Celkem se do projektu zapojilo 15 MAS. Systém umožňuje na základě územního vymezení MAS výčtem obcí zobrazit údaje, které jsou za tyto obce k dispozici v databázi. Databáze je plněna především ze zdrojů Českého statistického úřadu a aktuálně obsahuje více než dva milliony záznamů (zhruba šestset ukazatelů). Údaje jsou k dispozici za celou ČR, takže je možné je přepočíst i při změně územního vymezení MAS. Výstupem může být kartogram, graf nebo datová tabulka v Excelu, PDF nebo jiné formě.

http://www.isu.cz