Databázové aplikace byly vždy těžištěm prací Sealu a zůstávají jím i v prostředí Internetu. Soustředíme se především na takové aplikace, které pracují s daty vztaženými k určitému území, například k obcím nebo mikroregionům. Každou aplikací se zabýváme individuálně a navrhneme řešení šité na míru vašim potřebám.

Společnost SEAL, s.r.o., se dlouhodobě zabývá zakázkovou tvorbou internetových databázových aplikací určených pro sběr a vyhodnocování žádostí o dotace a zveřejňování výsledků dotačních (grantových) řízení. Výhodou takových systémů je zjednodušení procesu příjmu a vyhodnocování žádostí a také vysoká transparentnost dotačního řízení.

Aplikace Helpdesk umožňuje zadávat požadavky provozní povahy i hlásit chybové stavy aplikací, provozovaných v rámci firmy nebo pro zákazníky, a sledovat postup jejich řešení - přidělení konkrétnímu pracovníkovi k vyřešení, popis návrhu řešení i informaci o vyřešení.

Umíme vyrobit i webové aplikace přizpůsobené k používání v mobilních telefonech a jiných zařízeních. Navrhneme takovou strukturu aplikace, která umožní hladké prohlížení, hledání i editaci dat z displeje (nejen) chytrého telefonu. Připravíme responzivní design, díky němuž bude aplikace stejně funkční v počítačích, na tabletech i v mobilech.

QR kódy v databázových www aplikacích

Co jsou QR kódy, jak se vytvářejí? Jak se dají použít ve webových aplikacích? Další z technologií, kterou můžete s naší pomocí využít.

Technická pomoc k přípravě integrované strategie MAS

Společnost SEAL, s.r.o. zajišťuje technickou pomoc místním akčním skupinám při přípravě podkladů do integrovaných strategií území, které MAS realizují v souladu s výzvou MMR v rámci operačního programu Technická pomoc. Cílem je zjednodušit tvorbu grafů, kartogramů a datových tabulek z dat o členských obcích MAS, a to za pomoci webového portálu ISU.cz. Jde o robustní databázovou aplikaci, dostupnou pro pracovníky MASek, které se do projektu zapojí.

Více již nyní na http://www.isu.cz!