Informace pro neziskové organizace

Společnost Seal, s.r.o. nabízí neziskovým organizacím bezplatné vytvoření www stránek. Nezisková organizace však musí splňovat níže uvedené podmínky a souhlasit s vyhlášenými pravidly.

1) O bezplatné vytvoření stránek může požádat nezisková nevládní organizace, občanské sdružení, obecně prospěšná společnost. Nabídka se nevztahuje na státní organizace, kraje, obce (obce mohou být uživateli, nesmí se však jednat o oficiální obecní stránky), jejich organizační složky, ani na rozpočtové nebo příspěvkové organizace státu, krajů nebo obcí.

2) Stránky musí být určeny pro naplňování obecně prospěšných účelů - musí sloužit jako alternativní zdroj informací, pro podporu místní kultury, ochranu životního prostředí, propagaci zdravého životního stylu, spolkovou činnost, sociální práci, mimoškolní činnost dětí a mládeže, podněcování občanských aktivit. Nesmí se jednat o výdělečnou činnost pod hlavičkou neziskovky.

3) Uživatel se zaváže garantovat určitý objem aktualizací, který bude dojednán podle charakteru projektu. Dlouhodobé neplnění a neaktuálnost webu může být důvodem k ukončení spolupráce.

4) Stránky budou poskytnuty bezplatně na určitou dobu (obvykle jeden rok), poté proběhne vyhodnocení spolupráce. Během této doby uživatel ve spolupráci se společností navrhne budoucí financování rozvoje a provozu stránek.

5) Podmínkou pro vytvoření webu je následné využití hostingu společnosti Seal, s.r.o. v režimu "mini" - 50 MB diskový prostor, 100 Kč/měsíčně. Z provozních důvodů není možné www prezentaci stěhovat na jiný komerční nebo bezplatný hosting.

6) Uživatel souhlasí s umístěním odkazu na informace o publikačním systému a o společnosti Seal, po dohodě s umístěním jiné reklamy. Souhlasí rovněž s tím, aby stránky byly uváděny mezi referencemi společnosti Seal.

7) Ze strany společnosti Seal nebudou ve stránkách prováděny žádné bezplatné úpravy; v publikačním systému nebudou prováděny žádné úpravy před tím, než se uživatel seznámí se standardními funkcemi.

8) Podmínkou pro bezplatné vytvoření stránek je předložení projektu, kde bude popsáno, na co mají být www stránky používány, jak bude zajištena jejich aktualizace, z jakého důvodu je požadováno bezplatné poskytnutí, zda uživatelé splňují požadavky, jak si představují budoucí financování. Projekt vyhodnocují 3 lidé určení vedením společnosti SEAL, pro přijetí projektu musí být dva z nich pro.

9) Stránky budou vytvářeny v termínech stanovených společností Seal s ohledem na standardní provoz firmy.

Splňujete tyto podmínky? Máte v hlavě skvělý projekt? Kontaktujte nás.

Ukázky bezplatně vytvořených webů

Web sboru ČCE Praha 3-Jarov - náhled titulní stránkyV roce 2013 byl bezplatně vytvořen web farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Jarově. Podrobněji v referencích nebo nahlédněte přímo na web na http://jarov.evangnet.cz.

V roce 2014 byl bezplatně vytvořen web pro časopis Sorry, který v té době nemohl vycházet v papírové podobě. Podrobněji v referencích.