Hosting pro uživatele našich aplikací

Pro uživatele našich aplikací nabízíme hosting na vlastním serveru v profesionálním hostingovém centru.

V současné době všichni naši zákazníci, až na jednu výjimku, využívají pro vyvinuté aplikace a dodané systémy i naše provozní prostředí. Výhodou takového řešení je jednoznačná odpovědnost - když něco nefunguje, nemůže se stát, že dodavatel aplikace a správce serveru Vás budou odkazovat jeden na druhého. Další výhodou je nemalá úspora - mít vlastní server znamená nejen ho pořídit a hradit provoz, ale i zaplatit administrátora, monitorovat provoz, zálohovat a zajišťovat i záložní hardware.

Náš vlastní www server je umístěn v profesionálním hostingovém centru spol. Coolhousing nedaleko křižovatky Vinohradské a Jana Želivského (mimo jiné v dosti velké nadmořské výšce, aby nebyl ohrožen vzedmutím hladiny Vltavy, Botiče nebo jiného toku). Hostingové centrum má výhodu velmi rychlého připojení na páteřní síť Internetu, klimatizovaného prostředí a zálohovaného přívodu elektrické energie.

Provoz serveru je nepřetržitě monitorován pomocí externí služby, která se v desetiminutových intervalech dotazuje z více míst na tři z webů, a v případě, že neobdrží odpověď, posílá mail a sms odpovědným osobám v SEALu. Podle statistik této služby je dostupnost serveru na 99,94%. Promile zbývající do 100% připadají z většiny na plánované odstávky nebo krátké nedostupnosti vzniklé po aktualizacích operačního systému serveru.

Ve spolupráci s externím dodavatelem nabízíme našim zákazníkům také registrace domén (cz, com, net, info, eu, ru, sk i další), provoz mailového serveru (pokud chcete mít maily ve své doméně), zajišťujeme i parkování registrovaných domén.

CENY ZA REGISTRACE DOMÉNOVÝCH JMEN

 

Registrace/prodloužení domény .cz

240,- Kč

Registrace/prodloužení domény .eu

170,- Kč

Registrace/prodloužení generické domény:
.COM


255,- Kč

.NET

260,- Kč

.ORG

290,- Kč

.INFO

305,- Kč

.BIZ

280,- Kč

.NAME

230,- Kč

další domény

na vyžádání