Historie

Společnost SEAL, s.r.o. působí na trhu v České republice již déle než dvacet let - byla založena r. 1992 se záměrem podporovat rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zejména v oblasti územního plánování a souvisejících činností.

Od roku 1993, v souvislosti s nástupem nových pracovníků, se společnost soustředila na přípravu projektů a aplikací pro Územně identifikační registr a významně se podílela na prosazování Standardu SIS k územní identifikaci.  

V období let 1993-1998 se společnost zaměřovala na velké projekty a studie, především z oblasti územní identifikace, zákazníky byly především ústřední orgány státní správy - Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní ústav památkové péče (formou výzkumného grantu Ministerstva kultury). Dominantním vývojovým prostředím byly Borland Delphi, jako databázové prostředí byl preferován systém Oracle, aplikace rovněž využívaly propojení s geografickými informačními systémy. Zároveň v tomto období začala spolupráce s MMR na Programu obnovy venkova, pokračující jinými formami až do současnosti.  

V letech 1994-1997 probíhala postupná změna vlastnických vztahů k firmě, jejímž výsledkem je stav trvající dodnes - jediným majitelem a zároveň jednatelem společnosti je ing. Stanislav Sojka.

Po roce 1997 se společnost zaměřila více na internetové projekty a od roku 1998 do roku 2005 spolupracovala s MoonFace s.r.o. na šíření publikačního systému Apollo. V tomto období vznikla řada www stránek, které zapsaly tento publikační systém do podvědomí zákazníků ve veřejné správě - www stránky obcí Malá Úpa, Chocerady, mikroregionů CHOPOS, Český ráj a několika dalších sdružení obcí, městských částí Praha 3 a Praha 12, měst Trutnova a Čáslavi, Svazu měst a obcí ČR a mnohé další. Na platformě publikačního systému vznikly i vlastní projekty společnosti Seal - lokální www portál  Vinohrady.cz nebo Fórum obnovy venkova. Společnost se též snažila přispět k prosazení zákona o svobodném přístupu k informacím - tím, že společně s obcemi připravovala www stránky tak, aby zákonu odpovídaly, i vlastní publikační činností v odborném tisku.  

V současné době provozujeme vlastní server na páteřní síti Internetu, který umožňuje bezproblémový provoz rozsáhlých databázových aplikací vyvinutých pro veřejnou správu i vlastních projektů a hostuje i stránky našich zákazníků využívající publikační systém. Součástí portfolia aplikací v naší nabídce jsou i mapové aplikace založené na využití Google Maps, "instantní" publikační systém umožňující rychlé zprovoznění www stránek a jednoduché databázové aplikace určené mikroregionům a místním akčním skupinám. Spokojenost našich zákazníků sledujeme i prostřednictvím systému Helpdesk, který sleduje postup řešení všech požadavků vznesených našimi uživateli.