Helpdesk - systém sledování požadavků

Aplikace Helpdesk umožňuje zadávat požadavky provozní povahy i hlásit chybové stavy aplikací, provozovaných v rámci firmy nebo pro zákazníky, a sledovat postup jejich řešení - přidělení konkrétnímu pracovníkovi k vyřešení, popis návrhu řešení i informaci o vyřešení.

Uživatelé, řešitelé i vedoucí pracovníci tak získávají možnost sledovat stav řešení všech požadavků, které se jich týkají. Autorizovaní uživatelé dostávají  maily s přímou adresou na stránku, kde je požadavek popsán. Jednotlivé požadavky jsou odlišeny podle svého stavu (nové, přidělené, vyřešené, uzavřené), priority (vysoká-střední-nízká), lze je rozdělovat do zakázek, třídit podle toho, kdo je zadal nebo kdo je řeší. Systém pamatuje i na možnost evidovat požadavky, které byly zadány jinou cestou (telefonicky, e-mailem). Do systému je možné zapojit i poddodavatele, takže požadavky mohou být předávány i na ně. Helpdesk zkrátka zaručuje, že žádný podnět nespadne “pod stůl”.

Aplikaci jsme původně vyvinuli pro vlastní potřeby společnosti, kde spolehlivě slouží k evidenci interních požadavků i požadavků ze strany zákazníků na správu a rozvoj webů a databázových aplikací. Pokud Vaše organizace řeší podobné úlohy a potřebuje sledovat, jak dopadly požadavky Vašich uživatelů (klientů, zákazníků, nájemníků, členů), nabízíme Vám možnost tento systém využít, samozřejmě po zapracování nezbytných úprav a přizpůsobení Vašemu workflow. Systém můžete provozovat na svém intranetu nebo vlastním webovém serveru, nebo nám svěřit i zajištění jeho provozu - bude tak dostupný i ve chvíli, kdy by došlo k výpadku ve vaší infrastruktuře.

 

Možnost pronájmu aplikace

Pokud nemáte speciální požadavky na úpravy aplikace a použijete ji tak, jak je, nabízíme vám úsporné řešení: aplikaci neplaťte, ale pronajímejte si jí za měsíční paušál 900 Kč. Zajistíme její provoz včetně rozesílání mailů a zaškolíme vašeho administrátora, takže s používáním můžete začít třeba hned od pondělka. Tento způsob je vhodný i pro dočasné projekty, krátkodobé akce a pod.

Náhled do aplikace Helpdesk