E-dotace - dotační informační systém

Společnost SEAL, s.r.o., se dlouhodobě zabývá zakázkovou tvorbou internetových databázových aplikací určených pro sběr a vyhodnocování žádostí o dotace a zveřejňování výsledků dotačních (grantových) řízení. Výhodou takových systémů je zjednodušení procesu příjmu a vyhodnocování žádostí a také vysoká transparentnost dotačního řízení.

Program obnovy venkova

Základem pro vývoj dotačních informačních systémů byl vývoj obslužného software pro Program obnovy venkova v letech 1994-2006 (pro Ministerstvo pro místní rozvoj). Již od roku 1997 byly výsledky dotačního programu zveřejňovány na Internetu, od r. 1999 se touto cestou i přijímaly žádosti obcí a mikroregionů o dotace. V ročním objemu šlo o téměř 10 tisíc podaných žádostí, přes POV se rozdělovalo 400-600 milionů Kč ročně. Program obnovy venkova na platformě naší aplikace v současné době provozuje Jihočeský kraj a Pardubický kraj (odkazy). Aplikace pokrývá podávání žádostí, kontrolu jejich úplnosti, evidování žádostí, záznam rozhodnutí o přidělení dotace a kontrolu využití dotací. V Jihočeském kraji dotace administrují pracovníci 17 úřadů obcí s rozšířenou působností.

 

E-dotace

Na zakázku statutárního města České Budějovice byla v roce 2013 vyvinuta nová verze aplikace pro evidenci dotací nazvaná E-dotace. Aplikace umožňuje registraci žadatelů (zadání identifikačních údajů, které se pak promítají do žádostí), online vkládání žádostí o dotace v sedmi různých oblastech, administraci žádostí včetně kontroly údajů uvedených v žádostech, přípravy podkladů pro rozhodovací orgány (komise, rada, zastupitelstvo), zaznamenávání výsledků rozhodnutí, přípravu smluv, evidenci a kontrolu čerpání. Aplikace tak pokrývá veškerou agendu spojenou na straně města s poskytováním dotací a administrátorům jednotlivých dotačních oblastí poskytuje maximální přehled o podaných, schválených i uzavřených žádostech. Jejím výstupem pro veřejnost je přehled přidělených dotací (včetně přehledů minulých let) a z toho plynoucí zvýšení transparentnosti celého procesu. Aplikace je integrována do prostředí webových stránek města, na pozadí komunikuje se systémem evidence smluv a se systémem pro ověřování autorizovaných uživatelů.

Aplikace je na magistrátu města České Budějovice v provozu od prosince 2013, s jejím využitím již byl zahájen příjem žádostí o dotace pro rok 2014 v několika oblastech.

 

Přehled funkcí aplikace E-dotace:

Registrace uživatele
Autentizace
Změna údajů uživatele
Změna hesla
Podání žádosti
Kontroly úplnosti a správnosti podání žádosti
Kontrola rozpočtu
Přednaplnění položek rozpočtu/povinné položky
Přikládání příloh k žádosti/povinné přílohy
Administrace uživatelůNastavení opatření
Nastavení výzev
Administrace žádostí
Doplňování žádostí
Prohlížení podaných žádostí
Vyhodnocení žádostí
Úpravy rozpočtů
Prohlížení výsledků
Zpracování smlouvy - komunikace s externím systémem
Evidence čerpání dotací
Vyúčtování dotací
Statistické přehledy
Přehled otevřených výzev
Komunikace k žádosti, vyrozumívání žadatelů i administrátorů e-maily
Exporty přehledů do formátů PDF, XLS, RTF