E-dotace

Na zakázku statutárního města České Budějovice byla v roce 2013 vyvinuta nová verze aplikace pro evidenci dotací nazvaná E-dotace. Aplikace umožňuje registraci žadatelů (zadání identifikačních údajů, které se pak promítají do žádostí), online vkládání žádostí o dotace v sedmi různých oblastech, administraci žádostí včetně kontroly údajů uvedených v žádostech, přípravy podkladů pro rozhodovací orgány (komise, rada, zastupitelstvo), zaznamenávání výsledků rozhodnutí, přípravu smluv, evidenci a kontrolu čerpání. Aplikace tak pokrývá veškerou agendu spojenou na straně města s poskytováním dotací a administrátorům jednotlivých dotačních oblastí poskytuje maximální přehled o podaných, schválených i uzavřených žádostech. Jejím výstupem pro veřejnost je přehled přidělených dotací (včetně přehledů minulých let) a z toho plynoucí zvýšení transparentnosti celého procesu. Aplikace je integrována do prostředí webových stránek města, na pozadí komunikuje se systémem evidence smluv a se systémem pro ověřování autorizovaných uživatelů.

Aplikace je na magistrátu města České Budějovice v provozu od prosince 2013, s jejím využitím již proběh příjem i vyhodnocování žádostí o dotace pro rok 2014 v několika oblastech.

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/stranky/edotace.aspx