Dopady útlumu herního průmyslu na zaměstnanost

Webová mapová aplikace byla vytvořená za podpory MPSV v rámci projektu "Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost" ve spolupráci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) v. v. i. a firmy SEAL, s. r. o. Aplikace prezentuje vybrané ukazatele zobrazující rozmístění herních přístrojů a jejich obslužného personálu, příjmy obcí z povolených herních přístrojů a současně i některé sociální úkazatele ve formě kartogramů a přehledových tabulek pro obce, okresy a kraje. Použité údaje pocházejí z administrativních dat MF ČR, MPSV, ČSÚ a jiných veřejně dostupných zdrojů.

Aplikace využívá rozsáhlou SQL databázi, v níž jsou uložena prezentovaná data. Většina údajů se počítá online a rovněž mapy jsou generovány online, pro vykreslování kartogramů je využito API rozhraní Google Maps. Číselníky obcí, okresů a krajů jsou převzaty z Českého statistického úřadu. Hranice územních celků jsou převzaty z Registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) ČÚZK. 

http://vhp.vupsv.cz/