Centra společných služeb obcí

Pro Svaz měst a obcí ČR jsme vyvinuli a udržujeme v chodu Informační systém projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (Centra společných služeb obcí) financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Strategickým cílem projektu Center společných služeb obcí je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích. Systém využívají jednak pracovníci SMO, jednak zaměstnanci 81 center v regionech.

Součástí informačního systému je evidence aktivit a projektů, správa dokumentů, e-learning a systém registrací na prezenční školení, subsystém pro zasílání sebehodnotících zpráv a další funkcionality. Informační systém byl vyvinut v létě 2016 a bude v provozu po dobu projektu, tj. do července 2019.

 

https://sluzbyobci.smocr.cz